Zateplení

Pur Pěna

Kvalitní pěna + kvalitní aplikace = jistota dokonalého zateplení...

Proč právě pur pěna?

Úspora financí za topení a chlazení
Kompaktní vrstva bez spojů a netěsností eliminuje vznik tepelných mostů a s tím spojených tepelných ztrát.

Zdravé prostředí
Finální vrstva izolace zabraňuje proudění vzduchu a s tím spojené riziko vzniku nebezpečné kondenzace a zdraví škodlivých plísní.

Příjemné klima v zimě i v létě
V tomto ohledu hraje velmi důležitou roli opět neprůvzdušnost izolace, která zabraňuje šíření tepla konvekcí ” prouděním”.

Kompatibilita se střesními systémy
Izolace neovlivňuje funkci DHV ( střešní folie ) – vodotěsnost je zachována i po aplikaci. Aplikace probíhá, dle technologického postupu.

Kompatibilita se systémy suché výstavby

Izolace musí být součástí funkční celku. Naše navrhovaná řešení testujeme s ohledem na tepelně technické požadavky, tak na požární odolnost.

ICYNENE® H2Foam Lite E

H2Foam Lite

Už 30 let je tato stříkaná pěna stěžejním výrobkem společnosti Icynene a zároveň synonymem kvality, účinnosti a úspor.

Výrobky H2Foam LITE jsou izolačními materiály, které spojují vzduchotěsnost (podle nových tepelných norem) s paropropustností. Vlhkost totiž může do zdí domu snadno pronikat (přes stěny, podkroví, střechy). Konstrukce proto musí mít možnost, aby v případě kondenzace nebo infiltrace mohly zase vyschnout. Tradičními izolačními výrobky z vláknitých materiálů může proudit vzduch, absorbují a zadržují vlhkost. Proto tepelné předpisy ukládají nutnost používat parozábrany z plastových materiálů, které nepropouštějí vodu ani vzduch. U tradičních izolačních materiálů spojovaných s parozábranou se může vlhkost zachycovat ve stěnách a způsobovat značné škody.

Stříkané izolace z řady H2Foam LITE nechávají vlhkost prostupovat a tím zajišťují trvalou odolnost konstrukcí.

Právě izolační pěna ICYNENE H2Foam Lite stojí za světovým úspěchem společnosti Icynene. Je synonymem nejvyšší kvality, vzduchotěsné a zdravé izolace. Od jejího uvedení na trh v roce 1986 izoluje a chrání stovky tisíc budov na celém světě a důsledně vítězí nad tradičními izolačními systémy. Má vynikající tepelný odpor, je to extrémně lehká a trvanlivá izolační pěna s otevřenou buněčnou strukturou, která propouští vlhkost, zachovává si pružnost, nesesedá, neabsorbuje vodu, 100% rozpínavá na vodní bázi, bez HCFC, HFA, CFC, a bez formaldehydu (zatřídění A+). Světovým lídrem ve svém oboru jsme se nestali pro nic za nic!

POUŽITÍ
Zateplení střechy / podkroví, stěny, instalační šachty, obtížně přístupná místa. Vhodná pro obytné budovy.

ʎ 0.038 W/mK

Více informací a technické listy naleznete níže.